ผู้ผลิต-จำหน่าย เคมีภัณฑ์และน้ามันอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำ-หน่าย เคมี SYNTHESIS หัวเชื้อน้ำ ยาประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ใน Cooling Tower, Boiler, Chiller, Evaporative Condenser, R.O. System เป็นบริษัทแนวหน้าในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่
 
- ผลิตและจำ หน่ายเคมีภัณฑ์ แบรนด์ SYNTHESIS
- ออกแบบโปรแกรมการใช้เคมีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- บริการหลังการขาย, ตรวจค่าน้ำ , ตรวจเช็คความเรียบร้อยหน้างาน
- ให้คำ ปรึกษาด้ านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ , การลดต้นทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 

 
เรามุ่งเน้นที่ "ผลลัพธ์" ของลูกค้าเป็นหลัก
โดยจุดแข็งของบริษัทเราคือ เคมีที่มีประสิทธิภาพสูง และการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสบการณ์การทำ งานกว่า 30 ปี เราพร้อมที่จะเป็นบริษัทฯ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า
ในการดูแล ป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หลังจากที่ลูกค้าให้ทางบริษัทฯ เข้ามาดูแลแล้ว บริษัทฯ ให้คำ มั่นสัญญาว่า เครื่องจักรสามารถทำ งานได้อย่างเต็มที่, ผลลัพธ์ทำ ได้, ปัญหาต้องแทบไม่เกิด รวมถึงลูกค้าจะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ประหยัดน้ำ ประหยัดหลังงานเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านการล้างและซ่อมบำรุงได้ 
 

ทำไมต้อง ซินเท็ค อินเตอร์

เราเป็น ผู้ผลิต จำหน่ายและให้บริการ เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันและป้องกันการกัดกร่อนสำหรับครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) หอระบายความเย็น (Cooling Tower) และเคมีบำบัดน้ำเสีย(Waste Water Treatment) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล พร้อมบริการด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเครื่องทำความเย็น ขนาดใหญ่(Chiller) โดยทีมวิศวกรและนักเคมีผู้เชี่ยวชาญงาน และ มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพและการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุด

พันธะกิจ

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานวิจัย เชิงคุณภาพด้วยนักวิชาการที่มีความชำนาญและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

การดำเนินงานของบริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด อยู่ในระดับมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

ผลิคภัณฑ์
เฟสบุ๊ค