SPECIALTY LUBRICANTS

      ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Lubricants) คือ สารหล่อลื่นที่เข้าไปแทรกเป็นฟิล์มหรือเยื่ออยู่ระหว่างผิวโลหะที่เสียดสีกัน เพื่อลดความฝืดและลด การสึกหรอให้มากที่สุด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ สารหล่อลื่นที่เป็นของเหลว เรียกว่า น้ำมันหล่อลื่น (Lubricating Oils or Lube Oils) เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดรลิค เป็นต้น มีส่วนผสมระหว่าง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oils), สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) และสี (Dye) สารหล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งเหลว กึ่งแข็ง เรียกว่า จาระบี (Grease) ใช้หล่อลื่นในจุดที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำมันเอาไว้ได้ เช่น ตลับ ลูกปืน ล้อ ลูกหมาก บุชเพลาหรือหูแหนบ แบริ่งลูกปืนบางชนิด เป็นต้น เป็นสารผสมระหว่างน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oils), สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) และสบู่ (Soap)

INDUSTRIAL OIL

      ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เครื่องไฮโดรลิค เครื่องสไลด์ ปั้มลมฯ ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง แบ่งตามชนิดของเครื่องจักร และประเภทของน้ำมัน(ความหนืด) ที่ถูกต้อง และใช้งานในเวลา ที่เหมาะสม น้ำมันหล่อลื่นต้องทำหน้าที่ ในการหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี การสึกหรอหรือการกัดกร่อน และสามารถ รับแรงกระแทกได้สูง ต้องมีประสิทธิภาพป้องกันสนิม เพื่อช่วยและยืดอายุในการใช้งานของเครื่องจักรเหล่านั้นสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าบำรุงรักษา

TEXTILE OIL

      อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการผลิตนั้นมีเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท แต่ละหน้าที่แตกต่างกันไป ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแกนปั่นด้าย เส้นด้าย หล่อลื่นเข็ม อุตสาหกรรมการ์เมนท์ หล่อลื่นจักร เป็นต้น ในแต่ละกระบวนการจำเป็น ต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันแต่ละประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นแต่ละประเภทไป ตัวอย่างเช่น น้ำมันหล่อลื่นเข็ม ต้องมีคุณสมบัติ ป้องกันสนิม ยืดอายุการใช้งานของเข็ม ช่วยหล่อลื่นเข็ม ล้างน้ำออกได้ง่าย เป็นต้น จึงเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสม และใน เวลาที่ถูกต้อง เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดค่าบำรุงรักษา

AEROSOL

      ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม สเปรย์อุตสาหกรรมเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้สเปรย์ ในกระบวนการผลิตและกระบวนการ รักษาเครื่องจักร เพื่อขจัดคราบน้ำมัน หรือ จาระบีบนเครื่องจักร สิ่งสกปรกบนเครื่องจักร แบ่งออกไปตามแต่ละประเภทของเครื่องจักร และกระบวนการผลิตของแต่ละชนิด เช่น การป้องกันความชื้น ฉีดสายพาน ล้างมอเตอร์ ป้องกันสนิม เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง ประหยัดค่าบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอีกด้วย