เคมีเกี่ยวกับระบบน้ำต่างๆ

SYNTHESIS BRAND  หัวเชื้อน้ำ ยา ประสิทธิภาพสูง ที่ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่ง ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากมีตัว additive ที่เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของเคมีให้สามารถทำ งานได้แตกต่างจากเบสิคเคมีทั่วไป 
 
 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เคมีเกี่ยวกับระบบน้ำต่างๆ