จาระบีต่างๆ

GREASE (จาระบี)

 

จาระบี
คือ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลว เป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพทางเคมีและสบู่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ทำจาระบีมักเป็นพวกที่มีดัชนีความหนืดสูง เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำในบางที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ เช่น แบริ่งหรือลูกปืนบางชนิด ลูกหมากปีกนก คันชักคันส่ง หูแหนบ ฯลฯ เพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องการรั่วไหล ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกแทรกเข้าไปเจือปน ฯลฯ ทำให้การหล่อลื่นไม่ได้ผล จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นที่มีสภาพความคงตัว มีคุณสมบัติในการจับติดขึ้นส่วนที่ต้องการได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งก็คือ จาระบี

 

คุณสมบัติของจาระบี

 • ความอ่อนแข็ง (Consistency)
 • จุดหยด (Drop Point)
 • สารเพิ่มคุณภาพ (Additives)

 

ความอ่อนแข็ง
ความอ่อนแข็งวัดได้โดยการปล่อยให้เครื่องมือรูปกรวยปลายแหลมจมลงในเนื้อจาระบีที่อุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 5 วินาที และวัดความลึกเป็น 1/10 ของมิลลิเมตร ถ้ากรวยจมลงได้ลึกมากก็แสดงว่าจาระบีอ่อนมาก สถาบันจาระบีในสหรัฐฯ (National Lubricating Grease Institute ชื่อย่อ NLGI) ได้กำหนดเบอร์ของจาระบีไว้ดังนี้

 

จุดหยด
คือ อุณหภูมิที่จาระบีหมดความคงตัว กลายเป็นของเหลวจนไหลออก ดังนั้นจุดหยด จึงเป็นจุดบ่งบอกถึงอุณหภูมิสูงสุดที่จาระบีทนได้ โดยทั่วไปอุณหภูมิใช้งานจะต่ำกว่าจุดหยด 40° – 65°C การใช้จาระบีในที่อุณหภูมิสูงๆจึงต้องพิจารณาถึงจุดหยดด้วย

 

สารเพิ่มคุณภาพ
สารเคมีเพิ่มคุณภาพที่ผสมลงในจาระบี จะมีผลต่อสภาพการใช้งาน ได้แก่ สารรับแรงกดแรงกระแทก (Extreme Pressure หรือ EP) สารป้องกันสนิมและกัดกร่อน เป็นต้น ถ้าจาระบีใช้ในงานพิเศษบางชนิดอาจผสมสารหล่อลื่นอื่นลงไปด้วย เช่น โมลิบดีนั่ม ไดซัลไฟต์ หรือ กราไฟต์

 

ประเภทของจาระบี
ประเภทของจาระบี (Greases) ที่ใช้งานกันในปัจจุบันนั้นมีด้วยกัน ดังนี้

 • จาระบีแคลเซียม (Calcium Grease) หรือจาระบีปูนขาวเป็นจาระบีที่มีความไวต่ออุณหภูมิในจุดที่จะทำให้เกิดการระเหยได้
 • จาระบีโซเดียม (Sodium Grease) ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง สามารถละลายน้ำได้ง่าย จึงมีการผสมด้วย Metal Soaps อย่างเช่นแคลเซียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานน้ำ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและต้องการคุณสมบัติในการซีล เช่นในการใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้า

 

ประเภทของจาระบี
ประเภทของจาระบี (Greases) ที่ใช้งานกันในปัจจุบันนั้นมีด้วยกัน ดังนี้

 • จาระบีอะลูมินัม (Aluminum Grease) เป็นจาระบีที่มีความหนืดสูง เนื้อสารจะมีความเหนียวมาก มีความต้านทานน้ำสูง ยึดติดได้ดี ยับยั้งสนิมได้ดีโดยไม่ต้องเติมสารใดเพิ่ม แต่จาระบีประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานที่สั้น
 • จาระบีลิเธียม (Lithium Grease) มีด้วยกัน 2 รูปแบบ แบบผิวเนยซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก สามารถใช้งานในบริเวณที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 135 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุณหภูมิต่ำได้ถึงระดับ -35 องศาเซลเซียส มีเสถียรภาพที่ดีต่อการตัดเฉือนและมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ เหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง

 

เทคนิคการเลือกใช้จาระบี
จาระบีที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานดังนี้

 • สัมผัสกับน้ำและความชื้นหรือไม่
 • อุณหภูมิใช้งานสูงมากน้อยแค่ไหน 
 • สัมผัสทั้งน้ำและความร้อนไหม
 • มีแรงกดแรงกระแทกระหว่างการใช้งานหรือไม่
 • ใช้เบอร์อะไร

 

ผลิตภัณฑ์ จาระบี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ชนิดสัมผัสอาหารได้ เช่น - HYDROPHOB PTFE 2 - ALUMYN NO.2 - DIAMOND CLASS B 2 - INTERFLON FIN FOOD GREASE 2
 2. ชนิดทั่วไป เช่น - ALUPLEX EP 2 - SYN-PLEX SB 2 - LITEX MB 2 - MOLIPLEX M 315 - ANTI SEIZE COMPOUND